گروه نامیا به عنوان یک مجموعه‌ی ارائه‌ کننده‌ی خدمات طراحی، پشتیبانی و یهینه سازی وب سایت ارایه‌ی خدمات کارساز به مشتریان و پاسخ‌گویی موثر به نیاز آنان را رکن اصلی توسعه‌ی فعالیت‌های خود قرار داده است.
نگرش مشتری‌مداری حاکم بر فعالیت‌های گروه از همان ابتدای راه موجب شده است تا افزایش خوشنودی مشتریان، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، نوآوری و خلاقیت مستمر برای ارائه‌ی خدمات نوین، افزایش کارآیی خدمات پشتیبانی فنی و رقابت سالم و اصولی با رقیبان جزو مهم‌ترین اصول و ارزش‌های فعالیت‌های گروه نامیا باشد. چه آن که، خدمت‌رسانی به جامعه و کمک به رشد و توسعه‌ی فرهنگ استفاده از اینترنت و دیگر ابزارهای نوین ارتباطی به عنوان شاخصی برای میزان رشد و توسعه‌ی استان نیز همواره مورد توجه مدیران و کارکنان نامیا بوده است.
تیم نامیا برای رشد و توسعه‌ی هرچه بیشتر استان تصمیم به راه اندازی مجموعه وب سایت های در حوزه های خدماتی، تفریحی و فروش به صورت یکپارچه با نام تجاری شهر رویا در جهت توسعه هرچه بیشتر وب در سطح استان نموده است .